Här finns Genealogi utgående från Ulrika (1985) och Karin Lonaeus (1988) och deras anfäder.

Geografisk fördelning framgår av bifogade Karta, men täcker i huvudsak Östergötland med en gren och Västergötland med en annan.

I detta material finns nu levande peroner med. Om någon härur vill utgå, maila mig

Personlista och ortslista här

Ulrika här (medför tyvärr f.n. nya fönster vid varje ny länk, )

Detaljkarta Östergötlands socknar

Kontakt mig gärna för kommentarer eller rättelser eller annat!